Bestyrelsen

BESTYRELSEN VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 14. Marts 2018

Teknisk administration: Henrik From, Randersvej 158, 8544 Mørke,
tlf. 3091 1261
e-mail: henrik.from61@gmail.com
Bestyrelsesformand: Henrik B. Jensen, Gl. Landevej 30, 8544
Mørke tlf. 2122 6080
e-mail: bojenhus@c.dk
Kasserer: René Larsen, Fiskergårdsvej 1, 8544 Mørke, tlf. 8699
7106 / 2848 3112
e-mail: larsensyvveje@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: René Andersen, Kastrupvej 1, 8544 Mørke,
tlf. 2752 2748
e-mail: rene@gertandersen.as

Bestyrelsesmedlem: Lars Peter Hansen, Hejlskovvej 5, 8544
Mørke, tlf. 2341 2356
e-mail: solvangis@live.dk
 
Du er altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen med ros,
kritik og gode idéer.
Henvend dig altid hvis du ser tegn på ledningsbrud!
tlf. 3091 1261
Tak