Takstblad

Bidrag pr. ejendom/bolig:
Hovedanlæg Kr. 15.000,00
Forsyningsledning indeks 2018 
Zone 1 Kr. 10.000,00
Stikledningsbidrag Kr. 3.000,00
I alt tilslutningsbidrag pr. ejendom/bolig Kr. 28.000,00

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig Kr. 500,00
Målerbidrag Kr.        100,00
Afgift pr. m3 Kr. 6,00
Afgift pr. m3 over 500 m3 Kr. 3,00
Grundvandsbeskyttelse pr. m3 Kr. 1,00
Gebyrer:
Rykkergebyr Kr. 100,00
Lukke og genåbningsgebyr kr. 500,00
Aflæsning af vandmåler kr. 100,00
Flytteopgørelser kr. 100,00
Målerbrønd kr. 1500,00
Taksterne er gældende inden for vanværkets nuværende forsyningsområde.
Alle priserne er excl. moms og statsafgifter.

Bøjen-Syvveje Vandværk
Den 1. marts 2019

v/ Henrik Jensen