Takstblad

Bidrag pr. ejendom/bolig Zone 1:
Hovedanlæg  ..............................................................................……………...... kr.  15.000,00
Forsyningsledning indeks 2019  ................................................……………....... kr.  10.150,00
Stikledningsbidrag indeks 2019  ..........................................……………............ kr.   3.045,00
I alt tilslutningsbidrag pr. ejendom/bolig I Zone 1  .........…………………......... kr.  28.195,00

Bidrag pr. ejendom/bolig Zone 2:
Hovedanlæg  .....................................................................……………................. kr.  15.000,00
Randersvej 125 indeks 2019  .............................................………………............ kr.  20.000,00
Auningvej fra nr. 31 til nr. 37 kun beboelse indeks 2019  ...………………........... kr.  15.000,00
Resterende der er mærket i Zone 2 indeks 2019  ...............………………............. kr.  12.000,00
Stikledningsbidrag indeks 2019  .................................……………….................... kr.    3.045,00

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig  ...........…………............................... Kr.  500,00
Målerbidrag  .........................................................………………........................... Kr   100,00
Afgift pr. m3 ...........................................................................………………......... Kr.      6,00
Afgift pr. m3 over 500 m3  ................................................……………….............. Kr.      3,00
Grundvandsbeskyttelse pr. m3 .......................................…….…………................. Kr.      1,00

Gebyrer:
Rykkergebyr  ..........................................……………….......................................... Kr.   100,00
Lukke og genåbningsgebyr  .............................................………………….............. kr.   500,00
Aflæsning af vandmåler   ....................................………………….......................... kr.   100,00
Flytteopgørelser  ................................................………………............................... kr.   100,00
Målerbrønd  ...................................................…………………............................... kr.  1500,00

Taksterne er gældende inden for vanværkets nuværende forsyningsområde.
Alle priserne er excl. moms og statsafgifter.

Bøjen-Syvveje Vandværk
Den 1. marts 2019

v/ Henrik Jensen