Top Logo

Takstblad

TAKSTBLAD GÆLDENDE FRA 1. JAN 2005.

 

Tilslutning til vandværket af lodsejere inden for det oprindelige opland til Bøjen-Syvveje Vandværk
Pris incl. ledning ud for ejendommen samt stikledning og stophane: 28.000 kr. pr boligenhed.

Tilslutning af ejendomme i Kastrup 1 vandværks opland:
15.000 kr pr boligenhed + ledningsomkostninger, (der skal godkendes af kommunen), samt stikledning og stophane.

- Anlægsbidrag til forsyningsledningen for de 5 ejendomme ( Stovbakken 1, 3, 6 og
Auningvej 43, 44 ), som ikke er blevet tilsluttet vandværket på nuværende tidspunkt (12.515,57 kr. pr. ejendom, 1999-pris).
- Anlægsbidrag til den andel af forsyningsledningen langs Stovbakken som de resterende 16 ejendomme øst for Kastrup skal betale ved en tilslutning til vandværket (1.492,46 kr. pr. ejendom + andel af udgift til deklaration og afgrødeerstatning, 1999-pris).

Driftsbidrag:
Fast afgift: 400,00 kr om året.
Vandafgift: 5,00 kr. pr m3.
Beløbet opkræves incl grønne afgifter i 2 á contobeløb med afregning i 1. kvartal.
Ved for sen indbetaling opkræves 100 kr i rykkergebyr samt renter (2% over gældende diskonto).
Genåbning af vandforsyning efter afbrydelse pga manglende betaling 500 kr.

Alle priser er excl. moms og grønne afgifter.

I/S BØJEN SYVVEJE VANDVÆRK - VED TEKNISKE PROBLEMER, RING PÅ TLF.: 3091 1261 - MAIL:

henrik.from61@gmail.com